Амбуланте породичне медицине

Амбуланте пoродичне медицине обављају своју дјелатност преко 15  тимова породичне медицине.

Тим породичне медицине представља прву линију контакта и уласка грађана у систем здравствене заштите. Састав тима чине изабрани доктор породичне медицине и двије медицинске сестре.

Тим обезбјеђује здравствену заштиту породице и заједнице кроз: организован здравствено-васпитни рад, праћење здравственог стања и предузимање мјера на сузбијању заразних болести, откривање и сузбијање ризика незаразних болести, рано откривање и лијечење болести, односно упућивање на више нивое дијагностике, лијечења и рехабилитације.

Превенцијом и контролом незаразних болести обухваћени су ризико  фактори за настанак кардиоваскуларних и малигних болести, те  шећерне болести, каи и одвикавање од пушења, превенција гојазности  и недовољна физичка активност.

 


Начелница службе: Бошњак др Татјана, специјалиста породичне медицине

контакт телефон: 059/271-520


 

Главна сестра: Магдалена Ждралић

контакт телефон:059/ 271-520


Амбуланте породичне медицине: